Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jan 26, 2017

Den här veckan träffar vi högstadieläraren Anders Enström som förutom att undervisa reser landet runt och föreläser om fördelen med digitala verktyg och hur undervisningen kan bli meningsfull och kreativ för eleverna. Hör om goda bedömningsknep om hur man kan tänka om man inte har prov som metod i bedömning och istället låter lektionerna i sig vara ett tillfälle för formativ bedömning. Vi får även lyssna till 3 tips, spännande projekt och vad Anders vill bevara och förvara i svensk skola.