Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Oct 5, 2016

Vad är digital kompetens? Vad är Gamification? Detta kommer fantastiska Frida Monsen att förklara i veckans avsnitt. Frida är läraren, föreläsaren, digitala utvecklingsledaren som nu är på RAU, Rektorsakademien utveckling. . Veckans avsnitt tar oss med på en spännande resa i skolutveckling, digitalisering, spännande arbetssätt, forskning, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. God lyssning! Anna och Phili