Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 24, 2016

Speciallärare, förstelärare i specialpedagogik och utvecklingsledare. Många strängar på sin lyra har dagens gäst Jonas Monsén, som jobbar på Fryshusets gymnasiesärskola. Dagens podcast är ett fullspäckat avsnitt där ni lyssnare får ta del av en fantastik verksamhet och en driven lärare. Jonas beskriver att ödmjukheten ä en av hans bästa sidor och det som gör honom till en grymt duktig lärare. Vi får även höra hur han med alla runt om eleverna byggt upp undervisningen, om hur vi kan hjälpa elever med speciella behov och hur vi kan inkludera dessa elever. I dagarna ska de äldsta eleverna ut på APL som både är en utmaning och en möjlighet. Ni bjuds även på värdefulla tips och reflektioner som alla i grundskolan och gymnasiet har stor nytta av.