Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 17, 2016

Singapore Math är riktigt roligt OCH otroligt spännande. Denna vecka språkar vi med Josefine och Pia som tagit Singapore Math till Sverige. Men vad är då detta? På deras hemsida står det bland annat följande: " En internationellt framgångsrik metod för matematikundervisning.Singapore Math är baserad på Singapores kursplan i matematik och tar utgångspunkt i modern forskning kring inlärning och problemlösning. I Singapore Math lägger man stor vikt vid att skapa en förståelse för matematikens grunder på ett tidigt stadium. Teaching to Mastery tillåter elever att få en djupare förståelse för centrala begrepp och områden snarare än att lära sig regler och procedurer utantill" http://www.admeraeducation.se Vi kommer även att få bra tips och tankar, höra mer om varför man ska ha en textbok i matematik och hur det gick till när Josefine var med och höll i världens största matematiklektion och genom det ta nytt världsrekord!