Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 3, 2016

" Musik kan vara en brygga in i litteraturen" så säger dagens gäst. Denna vecka kan vi stolt presentera artisten, låtskrivaren, föreläsaren och författaren Petter Alexis Askergren. Ämnet som vi berör, nämligen dyslexi, har förutom musiken varit något Petter rest runt och föreläst om. Ämnet läs- och skrivsvårigheter berör oss alla, antingen genom att vi har det själva, eller att elever i våra klasser har det. Oavsett ämne som vi undervisar i så är det vårt ansvar att se till att skolan blir meningsfull och att eleverna med läs-och skrivsvårigheter får den hjälp de behöver. ​Vi får även en inblick i de böcker han skrivit. Många bra tips utlovas i veckans podd, om ett viktigt ämne, med en fantastik person.