Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Feb 18, 2016

Denna vecka är temat "tvålärarskap". Vi träffar Paulina Pastene Skaneby som arbetar på Gärdesskolan, en framgångsrik skola i Sollentuna som praktiserat "tvålärarskap" sedan 2001 och som mer eller mindre anser sig myntat begreppet! Så här borde alla lärare ha det, tänker vi när vi sitter i dagens intervju. Att få möjligheten att jobba två lärare med 30 elever låter som en dröm, men hur går det till i praktiken? Det berättar Paulina om i veckans avsnitt. Efter många år som lärare i detta system på Gärdeskolan, jobbar nu Paulina som bitr.rektor. Vi får höra om styrkorna med systemet och de utmaningar som finns, men även om de resultat som skolan gör tack vare möjligheten att ha två lärare i en klass samtidigt.