Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Dec 23, 2015

Vi önskar alla en riktigt god jul, med vår julspecial. Denna jul, får ni glädjen att lyssna till specialpedagogen Marie Sundgren. En inspirerande pedagog som enligt oss lyckas med det många klurar på; hur gör vi så ALLA barn, oavsett hinder får en plats i skolan? Hur gör vi för att alla ska känna att de lyckas, trots sina svårigheter, hur kan alla få ett språk? ​Marie berättar om hur hon framgångsrikt arbetat med Karlstadmodellen tillsammans med sina elever. Hur barn, som ingen trodde skulle kunna genomföra ett nationellt prov gjorde det. Ni får följa med på en resa och höra hur det går till praktiskt i arbetet och hur det känns som pedagog att övervinna sina rädslor. Detta skedde på Engelska, på en scen, på Island.