Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jan 6, 2021

Den här veckan gästas vi av läraren, författaren och föreläsaren Mona Liljedahl som har en gedigen bakgrund att möta särskilt begåvade elever. Hör henne berätta om hur du kan uppmärksamma att en elev är särskilt begåvat och vad du som pedagog bör tänka på. Mona delar även med sig av godbitar från sina böcker, föreläsningar och varför det enligt internationella studier oftast är från familjer med akademisk bakgrund som särskilt begåvade elever upptäckts.