Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Dec 30, 2020

I årets sista avsnitt gästas vi av beteendevetaren Staffan Holmberg som har en gedigen bakgrund inom socialt arbete och som numera arbetar som Verksamhetschef för Djurgårdens IF Skolidrottsförening. I avsnittet berättar han om sitt engagemang för en likvärdig skola och om ett värdegrundsarbete som ledde till att incidentrapporterna minskade med hela 66% på skolors bollplaner. Utöver det delar Staffan även med sig av hur lekfull fotboll och landhockey genom succén ”Mini-Camper” på över 80 skolor lade grunden till Djurgårdens IF skolidrottsförening, där heltidsanställda ledare, utifrån elevernas intressen numera dagligen skapar rörelseglädje innan, under och efter skoltid. Gott nytt år och god lyssning!