Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 26, 2020

Den här veckan gästas vi av Torvid Hafström, Huvudman på Vintertullsskolans Resursskola och grundare av Learnox. Lyssna till hur de på Learnox arbetar för att lyfta elever i skolmiljöer och i hemmet för att få eleven tillbaka till skolan. Torvid kommer även i avsnittet att dela med sig av hur de arbetar med problematisk frånvaro, rutiner och deras system för hur de hjälper kommuner och skolor att rent konkret få tillbaka elever till skolan.