Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 5, 2020

Den här veckan får vi besök av journalisten och gymnasieläraren Charlotta Hemlin som undervisar i svenska, media och SVA. Lyssna till när Charlotta pratar om språkliga resurser, trygga lärmiljöer, autentiska mottagare, vikten av repetion efter vårterminen, magiska boksamtal och kommande krönikor i tidningen ”Ämnesläraren”. Charlotta delar även med sig av hur du kan arbeta med mediaämnet på grundskolan, podden ”Kvarsittning” och vikten av att skolorna tar SVA-ämnet på största allvar.