Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jun 17, 2020

I veckans avsnitt träffar vi lärarna Carolina och Nadia som genom väl genomarbetade planeringar och strukturer vet vad dem ska göra på vilken tid. Hör om deras tankar kring tid, mikroraster, inslag av rörelse i klassrummet, lärande och deras nyaste läromedel som nyss släppts. Konkreta tips och underlag hittas via instagramkontot @kreativundervisning som de drivit tillsammans sedan 2015.