Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


May 13, 2020

Den här veckan träffar vi folkrättsjuristen Hanna Gerdes, specialiserad inom mänskliga rättigheter och som har en lång erfarenhet inom dessa frågor från civilsamhället, myndigheter och regeringskansliet.
 
I avsnittet reder vi ut vad det innebär att Barnkonventionen blev lag 1/1 2020, hur den ska implementeras i skolan, konkreta rättsfall från skolans värld, vad händer om skolorna inte tar detta på allvar och givetvis barnperspektivet i Corona-tider!