Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Oct 22, 2015

Denna vecka möter vi en normbrytande, kreativ och modig lärare som med hjälp av sin tro på digitalkunskap både fått ris och ros. Denna fantastiska lärare jobbar på många plan med att höja den digitala kompetensen hos såväl personal som elever. Genom föreläsningar, som författare, debattör och lärare önskar hon höja medvetenheten hos oss om VARFÖR den digitala kunskapen är ett måste i svensk skola. Idag jobbar Karin Nygårds på Sjöstadsskolan i Stockholm och har projekt i hela skolan, från förskolan upp till högstadiet och även om hon har många spännande uppdrag på sidan om, råder det ingen tvivel om vad hon drivs av, lusten att förmedla kunskap. I veckans avsnitt får vi höra om varför Karin blev lärare och om hennes resa in i IKT-världen. Vi får höra hur viktigt det är att vara nyfiken och modig och våga testa på nya saker. Vi får även höra vad som gör henne till en fantastisk lärare, föreläsare och författare.