Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Oct 15, 2015

Att få träffa en riktig visionär med stora tankar är få förunnat. Att sedan se dem bli verklighet är otroligt häftigt. Denna vecka möter vi Christer Holger som ligger bakom Skapaskolan. Christer har en bakgrund som internetexpert och en passion för det ”kollaborativa internet” där människor väljer att gå samman och göra saker för att de tycker det är meningsfullt. Han har även arbetat mycket kring skolutveckling där han stöttat och utbildat hundratals rektorer och lärare i Sverige, kring hur man kan använda IKT för att utveckla lärandet. Skapaskolan arbetar med frågor som är viktiga för eleverna och med moderna hjälpmedel som skapar en skola där barnens nyfikenhet styr den lärarledda undervisningen mot läroplanens mål. ”Vi kallar den skolan mitt i byn 2.0” kan man läsa på hemsidan. I veckans podd får vi lyssna på denna inspiratör om hur klassrummet ska vara anpassad till 2000-talet och den moderna undervisningen, hur man skapar kreativa rum och nyttjar IKT:ns alla dimensioner.Vi samtalar om elevernas kreativitet och hur vi kan nå långt tillsammans, så länge man ser möjligheterna och vågar!