Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 14, 2019

Den här veckan får vi besök från Stockholmslärarna, författarna och föreläsarna Camilla Askebäck Diaz, utsedd till Sveriges bästa lärare av Handelskammaren 2016 och Patricia Diaz, aktuell som ny programledare för UR:s serie Lärlabbet. I avsnittet kommer ni att få ta del av deras kompetens kring digitala verktyg, strategier för lärande, höra om Camillas och Patricias digitala resa och vikten av att utvärdera de digitala verktygens påverkan på undervisningen. Givetvis pratar de även om god undervisning, digital studieteknik, begreppsträning och ni vill inte missa alla de konkreta tips kring digitala verktyg och de digitala utmaningarna som Digitala Diaz skickar ut så här i terminstart till skolsverige!