Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Sep 24, 2015

Denna vecka gör vi det som vi borde gjort från början, vi har träffat elever som får säga sin mening om skolan och om lärare. Vi träffar fantastiska elever som har så många kloka idéer om skolan som de vistas i. Detta avsnitt är oerhört viktigt för alla inom utbildning att lyssna på. Både Elvira och Emma går i år 2 på gymnasiet, Elvira på Södra Latin och Emma på Östra Real. Båda två med många kloka tankar om skolan och ett enormt engagemang i hur man kan förändra skolan. Vi får i veckans avsnitt lyssna på dessa kloka ungdomar som diskuterar NÄR man lär sig och VAD som påverkar detta. Tjejerna berör viktiga ämnen, vad en bra pedagog är och vad en bra pedagog har för egenskaper. Hur gör läraren som lyckas få eleverna att utvecklas och blomma, hur gör en lärare som lyckas fånga eleven och göra så att hen lär sig utan att tänka på det. Vi pratar om vikten av att se eleven och hälsa i korridoren. Här kommer även fantastiska hyllningar av lärare som dagligen gör skillnad för elever i skolan. Tjejerna får även klura på vad de vill förändra i skolan om de fick chansen.