Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Sep 17, 2015

Denna vecka träffar vi en mycket kompetent man som har ett spännande förflutet utanför skolan, han har arbetat med att förändra företag och organisationer de senaste 20 åren i länder i Europa och Asien, där han fokuserat på kundnytta. Men för några år sedan sadlade han om och upptäckte sin förmåga att kompetenshöja skolan och att utveckla svenska lärares och skolledares förmåga att leda och driva sin verksamhet och skapa resultat – tillsammans. Gabriel arbetar med förändringsprocesser, kompetensutveckling, samt gruppers och individers förmåga att skapa meningsfulla resultat i sin verksamhet. På sin CV har Gabriel flera skolrelaterade projekt . Vi får höra om hans resa in i skolan, om hur det blev en poängkurs och en ny bok. Vi får även höra om vikten av välgrundade beslut, gemensam förståelse för vad som ska göras och hur man höjer kvalitén. Vi får höra om hur viktigt det är att mäta rätt saker i skolan och vikten av att veta vilken grupp man står inför när mans ska undervisa.