Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Feb 13, 2019

Den här veckan får vi besök från Västerås av lärarna Johan och Jonas. Hör om fördelarna och utmaningarna med att vara två lärare i klassrummet, om att våga släppa taget, verkliga mottagare och naturligtvis om att dela ut fusklappar till alla elever!