Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Dec 19, 2018

Den här veckan bjuder vi på ett lugnt och avslappnat avsnitt då vi träffar den mycket erfarne och härliga läraren Lisbeth, som är förstelärare i språkutveckling/svenska och hon undervisar även i so. I avsnittet får ni ta del av hur Lisbeth under de senare åren tagit in yogan i klassrummet (då hon även är Yogalärare) och vilka goda effekter det haft på hennes elever. Givetvis bjuder Lisbeth er lyssnare även på konkreta yogaövningar som du direkt kan plocka in i ditt klassrum och självklart vägleder hon er hur du som lärare ska andas.