Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Oct 31, 2018

Den här veckan slår vi oss ner och pratar skola med svensk/dramaläraren Malin. Hör om hur hon genom dramapedagogik får sina elever att växa, hitta modet, kommunicera muntligt och även om hur hon som lärare sätter tydliga ramar så att hennes elever kan skapa fritt. Självklart ger även Malin konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med drama och hur du kan gå till väga om du vill skapa en Dramaprofil på just din skola.