Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Oct 24, 2018

Den här veckan gästas podden av sv/so och engelskläraren Malin Backsell från Umeå. Lyssna till hur Malin arbetar med att motivera sig själv och sina elever, hur hon hittar inspiration från Gapminder, kollegor runt om i landet, vikten av bildstöd, hur hon arbetar med fraser, Grej of the day, projektet Sweden och hur hon får elever att våga kommunicera i klassrummet!