Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Oct 10, 2018

Den här veckan slår vi oss ner och snackar skola med försteläraren Jenny Söderhjelm Larsson som undervisar i svenska och svenska som andraspråk. Lyssna till hur hon väcker och hittar ingångar till läslusten och individanpassar undervisningen för sina elever. I avsnittet får ni även höra Jenny berätta om hur hon arbetar med lästekniken, vilka förmågor hennes elever utvecklat genom boksamtal, vilka läsmetoder som hennes elever går igång på och självklart hur det var att ta emot Berättarministeriets lärarpris Pennsvärdet av självaste statsminister Stefan Löfven.