Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 29, 2018

Den här veckan slår vi oss ner och snackar skola och elevinflytande med läraren Magnus Granath, som arbetar som bland annat förstelärare i elevinflytande. Hör om hur han på ett enkelt och smidigt sätt lyckats ge sina elever ett stort inflytande på alltifrån exempelvis föräldramötet till lektionerna. Magnus talar även om vikten av och hur han skapar ett öppet och tillåtande klimat i klassrummet.

God lyssning!