Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 22, 2018

Vår programserie “Valspecial och utvecklingssamtal med Anna och Philip” där vi bjuder in alla partiledarna och snackar skola rullar vidare. Den sjätte partiledaren ut är Ulf Kristersson från Moderaterna.