Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Aug 8, 2018

Den här veckan befinner vi oss på Rosornas ö och träffar läraren Ulrika. Hör om hur Ulrika byggt upp sin klassrumsmiljö, fått till ett inkluderande klassrum och hur hon har lyckats bra med individuella anpassningar för hennes elever.
 
Ulrika delar även med sig hur hon skapar en god relation med föräldrarna och hur hon framgångsrikt arbetar med sex och samlevnad.