Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jul 18, 2018

Den här veckan träffar vi lärarna Maria och Alexandra som började digitalisera skolsverige med hjälp av SMART boarden.
Skolsverige har idag kommit långt från den dagen dessa lärare var i London och såg något revolutionerande, en interaktiv tavla som man kunde styra med fingret. I det här avsnittet tar vi pulsen på den digitala utveckligen, var skolsverige står idag, framtidsspaning och vilka utmaningar och möjligheter som vi står inför.