Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jul 4, 2018

Den här veckan slår vi oss ner och pratar med lärarna och pedagogerna i Toleransprojektet Ola Flennegård och Malin Mattsson Flennegård som bland annat fått utmärkelsen Hédi Frieds lärarpris då de gjort en extra insats gällande att bekämpa främlingsfientlighet, rasism och antisemitism med utgångspunkt i lärdomar från Förintelsens historia. Hör om deras gedigna arbete kring demokratifrågor, deras tankar kring hur du kan bemöta elevers intoleranta uppfattningar, deras förmåga att berätta berättelser, hur de genom vägledning ger eleverna möjligheter att hitta sina egna identiteter och naturligtvis hur eleverna blir den bästa versionen av sig själva.