Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


May 30, 2018

Den här veckan sitter vi i en varm bil och snackar Gamification med läraren och föreläsaren Adam Palmquist. Hör om hur han arbetar för att hjälpa sina elever att sätta tydliga mål, förhålla sig till regler, hur han arbetar med positiv förstärkning och naturligtvis reder vi ut vad Gamification egentligen handlar om!