Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


May 16, 2018

Vår programserie “Valspecial och utvecklingssamtal med Anna och Philip” där vi bjuder in alla partiledarna och snackar skola rullar vidare. Programmet är indelat i två delar där den första delen handlar om partiledarens egen skolgång och i den andra delen tar vi pulsen på partiledarens tankar kring skolfrågor. Samtliga partiledare har blivit tillfrågade och några har tackat ja, medan andra inväntar vi svar på. Den andra partiledaren ut i “Valspecial och utvecklingssamtal med Anna och Philip” är Västerpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.