Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Apr 18, 2018

Den här veckan har vi äran att träffa Helena Ackesjö, fritidspedagog, doktor och universitetslektor i pedagogik. Vi samtalar om barnens övergångar från förskola till förskoleklass, obligatorisk förskoleklass, fritidshem, hennes nya forskning, om vad fri lek är och om underbara möjligheter och utmaningar.