Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Apr 11, 2018

Våga släpp in verkliga aktörer i klassrummet!! Detta är NO-läraren Linda Lies framgångsrecept! Lyssna till denna engagerade, inspirerande och enastående lärare som brinner för läraryrket och för att låta hennes elever möta verkligheten. Detta är ett avsnitt där du som lärare kan få konkreta tips gällande att låta dina elever vara involverade i verkliga projekt, känna delaktighet och ägandeskap för deras skolarbete!