Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jan 31, 2018

Välkomna till ett nytt avsnitt av Anna och Philips lärarpodcast med läraren Carina Hafrén. I veckans avsnitt kommer ni att bjudas på hur du som lärare kan träna entreprenöriella förmågor genom ekonomi och på ett lustfyllt och verkligt sätt öppna upp dörren så att dina elever kan nå oanade kunskaper! Hör om när Carina berättar om hur hennes elever redan i årskurs 9 startat, drivit samt till slut avslutat företag och därmed befäst kunskaper, händelser och förmågor som de kommer att ha nytta resten av livet.

Notis: I avsnittet nämner Philip att Carinas elever driver UF-företag. Det stämmer inte då de driver företag i skolan och kommunens regi. Dessutom säger vi bästa" UF- elev", det ska endast vara bästa elev.