Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jan 10, 2018

Tänk er ett forskarteam som skapat en datorsimulering som tränar lärarstudenters ledarskap i klassrummet. Detta är numera verklighet och veckans gäst Marcus Samuelsson är en av initiativtagarna bakom projektet. Förutom detta klargör den tidigare träslöjdsläraren (numera forskaren) i veckans avsnitt vad som krävs för att du ska bli en skicklig ledare i klassrummet, varför de första 10 minuterna av den första lektionen med en ny klass är så livsviktig och vad han vill förändra i svensk skola. God lyssning!