Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jan 3, 2018

Vi inleder 2018 med att träffa NPF-pedagogen Joanna Lundin (2000-talets första NPF-pedagog) och rektor Elinor Känner Toner som båda arbetar på Källbrinksskolan, en skola helt anpassad för elever med NPF. ​ Lyssna och njut hur de lyckats med att NPF-säkrat deras skola, att få med sig alla pedagoger på tåget, en prestigelöshet mellan kollegor, hur de genom fyra framgångsrika steg lyckats få till en hållbar undervisning för alla elever och hur de lyckas bygga goda relationer med sina elever!