Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jul 30, 2015

Nu är det dags för ett nytt stjärnskott. Vi möter denna vecka en relativt ny lärare, men som hunnit med mycket på de år hon har jobbat som grundskolelärare. Emilie Hjalmarsson är läraren som brinner för sina elevers förmågor och har tillsammans med dem utvecklat ett helt unik material om HUR man arbetar med förmågorna med elever från årskurs 1-3. Emilie är utbildad ma, so,no, sv och tekniklärare och har sedan 4 år tillbaka arbetat på lågstadiet. Emilie gick även en utbildning i entreprenöriellt lärande och började i samband med detta klura på nya arbetsmetoder. Tillsammans med eleverna utveckla hon ett unikt material. Hur kan man t.ex. arbeta med den metakognitiva förmågan med en 9-åring? Eller hur kan man få en elev i 3:an att öva på sin analytiska förmåga? Det kommer hon berätta mer om i veckans podcast. Emilie arbetar även mycket hårt för att pojkar och flickor ska få lika stort utrymme i klassen, vilket hon även påtalar flera gånger under vår intervju. Emilie råkar även avslöja att hon är behörig i teknik enda upp till högstadiet.