Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Dec 20, 2017

I veckans avsnitt möter vi de engagerade idrottslärarna Nicole och Stefan som tagit fram det framgångsrika projektet Hjärna Puls, som har till syfte att bedriva daglig fysisk aktivitet för eleverna på deras skola! Intervjun bjuder på många skratt, konkreta tips på hur vi pedagoger kan väva in fysisk aktivitet på ett lekfullt och lustfyllt sätt i klassrummet, på fritids och rasterna. Ni får även ta del av ett framgångsrikt ämnesövergripande arbetssätt som involverar samtliga ämnen!!