Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jul 16, 2015

I veckans avsnitt möter vi en mycket erfaren pedagog som har många strängar på sin lyra. Denna fredag förgyller vi vår podcast med specialpedagogen med ett stort intresse för de sokratiska samtalen. Tina Domenique är skådespelare, författare men inte minst lärare, som vi träffar i veckans podd. Intresset för pedagogiska dilemman växte fram och efter att ha arbetat som prest.lärare och klasslärare under 18 år, bestämde sig Tina för att vidareutbilda sig. Efter fil.kand i specialpedagogik växte intresset för barns- och ungdomars rätt att göra sin röst hörd. Hennes mål tillsammans med ungdomarna och lärare har varit att hitta nya vägar för hur man ska börja närma sig det som är högsta prioritet I skolan: En skola för alla! I veckans podcast kommer Tina, förutom kraften bakom de sokratiska samtalen även ta upp värdet av KASAM= känslan av sammanhang, och hur viktigt det är för elever OCH pedagoger. Sist men inte minst, alla barns rätt att höras och vikten hon även skriver om i boken ”Ekot av Unga röster”, En och alla i ung påverkan. Satsningen sågs som en språngbräda till projekt som skapar bättre möjligheter för unga mellan 14-25 att påverka samhället och sina livssituationer För kontakt, maila: tina.domenique@bredband.net