Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Jan 4, 2017

Vi inleder 2017 med att träffa den härliga och kompetenta läraren Emma Brandberg. Emma är högaktuell med det nya läromedlet "Läsning på flera nivåer 1 och 2", som är en samling av skönlitterära noveller för elever med ett annat modersmål än svenska. I podden samtalet vi om glädjen att arbeta både med SFI- elever och nyanlända ungdomar, om hur det kan vara att bemöta de som har haft en tuff historia i bagaget och om elevernas tacksamhet och lycka att vilja lära nytt. Vi får även en större insikt i ILTs inläsningstjänst där Emma utbildar pedagoger. Trevlig helg!