Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast

Oct 31, 2018

Den här veckan slår vi oss ner och pratar skola med svensk/dramaläraren Malin. Hör om hur hon genom dramapedagogik får sina elever att växa, hitta modet, kommunicera muntligt och även om hur hon som lärare sätter tydliga ramar så att hennes elever kan skapa fritt. Självklart ger även Malin konkreta tips på...


Oct 24, 2018

Den här veckan gästas podden av sv/so och engelskläraren Malin Backsell från Umeå. Lyssna till hur Malin arbetar med att motivera sig själv och sina elever, hur hon hittar inspiration från Gapminder, kollegor runt om i landet, vikten av bildstöd, hur hon arbetar med fraser, Grej of the day, projektet Sweden och...


Oct 17, 2018

Den här veckan gästas podden av Visättraskolans fantastiska Tikki Stanic, trygghetsansvarig/skolkurator på skolan och Erik Hall, biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. I veckans avsnitt berättar de om hur de genom ett starkt trygghetsteam, elevhälsoteam och ett strukturerat rastvärdsteam lyckats bygga...


Oct 10, 2018

Den här veckan slår vi oss ner och snackar skola med försteläraren Jenny Söderhjelm Larsson som undervisar i svenska och svenska som andraspråk. Lyssna till hur hon väcker och hittar ingångar till läslusten och individanpassar undervisningen för sina elever. I avsnittet får ni även höra Jenny berätta om...


Oct 3, 2018

Den här veckan får vi besök från Eskilstuna då SFI-läraren Ivana Eklund gästar podden. I avsnittet får ni ta del av hennes pedagogiska och digitala kompetens som hon numera även sprider utanför Sveriges gränser. Hör om Ivanas tankar när hon vågat testa nytt och genom det tagit sin undervisning till nästa...