Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast

Dec 27, 2017

I årets 52:a och sista avsnitt slår vi oss ner och snackar skola med Cecilia och Ulrihca, vinnarna av Guldäpplet 2017. Hör om framgångsrikt kollegialt lärande, digital NO, digitala simuleringar, om att göra det osynliga synligt och hur du som lärare lyckas få den minst intresserade eleven för ämnet...


Dec 20, 2017

I veckans avsnitt möter vi de engagerade idrottslärarna Nicole och Stefan som tagit fram det framgångsrika projektet Hjärna Puls, som har till syfte att bedriva daglig fysisk aktivitet för eleverna på deras skola! Intervjun bjuder på många skratt, konkreta tips på hur vi pedagoger kan väva in fysisk aktivitet...


Dec 13, 2017

Den här veckan slår vi oss ner på Södermalmsskolan i Stockholm och snackar elevhälsa med idrott och engelskläraren Marie Nilsson som tilldelats priset årets lärare 2017 inom kategorin Elevhälsa i Stockholm stad. I avsnittet får ni ta del av Maries strategier för att nå alla elever, hur hon arbetar kring...


Dec 6, 2017

Hur kan du bli den bästa versionen av dig själv för dina elever och kollegor? Denna vecka slår vi oss ner i Philips hemkommun Tyresö för att snacka skola med Anna Hansson-Bittár, årets rektor 2016. Vi får frågor besvarade såsom hur du som rektor lyckas se och bekräfta dina medarbetare, varför du som rektor...