Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Mar 28, 2018

Den här veckan drar vi igång med vår nya programserie “Valspecial och utvecklingssamtal med Anna och Philip” där vi bjuder in alla partiledarna och snackar skola. Programmet är indelat i två delar där den första delen handlar om partiledarens egen skolgång och i den andra delen tar vi pulsen på partiledarens tankar kring skolfrågor. Samtliga partiledare har blivit tilfrågade och några har tackat ja, medan andra inväntar vi svar på. Först ut i “Valspecial och utvecklingssamtal med Anna och Philip” är Jan Björklund, Liberalernas partiledare och Sveriges tidigare utbildningsminister.