Preview Mode Links will not work in preview mode

Anna och Philips Lärarpodcast


Sep 28, 2016

Denna vecka träffar vi mellanstadieläraren Magister Jimmy som arbetar ämnesövergripande på ett mycket spännande sätt. Vi talar om inspirerande arbetssätt, användandet av IKT på ett naturligt sätt och hur man synliggör lärandet. Hör om när Per- Arne Andersson på SKL lyfte fram Magister Jimmy som en stolt lärare som plockar fram det positiva med skolan och om filmserien En helt (o)vanlig skola. ​God lyssning!